คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

วัน เวลา แพทย์
อังคาร 8.30 - 12.00 พญ.ทิพภากร เมืองงาม
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 พญ.ทิพภากร เมืองงาม