ข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลอ่างทอง ปีงบประมาณ 2566

ลำดับ ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณโครงการ(บาท) คาดว่าจะประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง(เดือน/ปี)
ประกาศวันที่ ประเภทประกาศ
1 จ้างซ่อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพเลนส์ ส่องโพรงจมูก และไซนัสออกจอภาพ ยี่ห้อ KARL STORZ 860,000 01/1970 08/03/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
2 งบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รายการ 1,350,000 01/1970 28/02/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
3 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายใน ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 930,000 01/1970 09/02/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
4 วัสดุการแพทย์ทั่วไป เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 1,843,240 01/1970 07/02/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
5 ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan ปีงบประมาณ 2566 8,000,000 01/1970 03/02/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
6 จ้างซ่อมชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพเลนส์ ส่องโพรงจมูก และไซนัสออกจอภาพ ยี่ห้อ KARL STORZ 860,000 01/1970 27/01/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
7 วัสดุการแพทย์ทั่วไป เลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ 2,000,000 01/1970 13/01/2023 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
8 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘๐๘ เครื่อง 646,400 01/1970 06/12/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
9 ประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียม 5,460,000 01/1970 30/11/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด
10 ครุภัณฑ์เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปี 2566 963,000 01/1970 24/11/2022 เผยแพร่แผน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ดูรายละเอียด