Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 22 ต.ค. 2556

เอกสารแนบ

 

 

กรมอนามัย เผยผลสำรวจช่องปากคนไทยมีปัญหาโรคฟันผุมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 12 ปี สาเหตุเกิดจาก น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ

ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยโดยกรมอนามัยล่าสุดปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนมีปัญหาโรคฟันผุอยู่มาก โดยพบเด็กอายุ 12 ปี หรือประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสบการณ์เกิดโรคฟันผุถึงร้อยละ 52.3

ซึ่งปัญหาฟันผุในเด็กมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภคของเด็กที่นิยมกินอาหารหรือขนมที่หาซื้อได้ง่าย เช่น น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาฟันผุในเด็กแล้ว ยังก่อให้เกิดความเจ็บปวด การติดเชื้อ และสร้างปัญหาการบดเคี้ยวอาหาร มีผลต่อน้ำหนัก การเจริญเติบโตและบุคลิกภาพของเด็ก

ที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อการเรียน ทำให้เด็กหยุดเรียนและปัญหาฟันผุ นำไปสู่การสูญเสียฟันในวัยเด็ก และอาจสะสมจนต้องสูญเสียฟันทั้งปากในวัยสูงอายุตามมา กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ต้องรณรงค์ป้องกันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กรมอนามัยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินงานโครงการ สพป.อ่อนหวาน เป็นครั้งแรกในปี 2552 เพื่อสร้างการรับรู้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 4 ปี มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็น สพป.อ่อนหวาน จำนวน 79 แห่ง จากทั้งหมด 183 แห่ง

สำหรับกลุ่มผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือการสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ โดยพบว่าร้อยละ 95 ของผู้สูงวัยมีการสูญเสียฟันอย่างน้อย 1 ซี่ ส่วนหนึ่งสูญเสียฟัน ทั้งปาก ซึ่งกรมอนามัยได้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดบริการใส่ฟันเทียมทดแทนเพื่อการเคี้ยวอาหารภายใต้โครงการฟันเทียมพระราชทาน

 

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/37141