Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 30 ต.ค. 2556

เอกสารแนบ

 

แพทย์โรงพยาบาลน่าน เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือเริ่มมีอากาศหนาวเย็นลงเรื่อยๆ อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันและเกิดโรคได้ง่าย

นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ได้เปิดเผยว่า ในพื้นที่ จ.น่าน เริ่มมีอากาศ หนาวเย็นลงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ ป่าเขา ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้ง่าย เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูหนาว หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันก็อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ โรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวมักจะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน สุกใส และอุจจาระร่วง

สาเหตุส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อไวรัส ซึ่งชอบอากาศหนาวเย็น โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หัด หัดเยอรมัน สุกใส เป็นโรคที่ติดต่อกันได้จากการไอ จาม และอาจติดจากการใช้ภาชนะ และสิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า แต่หากมีอาการไอมากขึ้นหรือมีไข้สูงนานเกิน 5 วัน ควรไปพบแพทย์ โดยเฉพาะเด็กเล็กหากหายใจเร็ว หอบ หรือหายใจแรงจนชายโครงบุ๋ม หรือหายใจมีเสียงดัง ควรไปพบแพทย์ ตรวจรักษา เพราะอาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่สำคัญ คือโรคปอดบวม เนื่องจากเป็นสาเหตุการเสียชีวิตมากที่สุดในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

ส่วนโรคอุจจาระร่วงในฤดูหนาวมักจะเกิดขึ้นกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ติดต่อโดยการดื่มน้ำหรือกินอาหารที่มีเชื้อไวรัส ปนเปื้อนเข้าไป หรืออาจติดต่อทางน้ำมูก น้ำลายของผู้ป่วยได้ "การป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กเล็ก ควรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ซึ่งสะอาด ปลอดภัย ผู้ที่ดูแลเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนเตรียมอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ ให้เด็กกินอาหารที่สุกใหม่ๆ และดื่มน้ำต้มสุก โดยให้เด็กที่ป่วยถ่ายอุจจาระลงในภาชนะที่รองรับมิดชิด แล้วนำไปกำจัดในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจำตัว มักจะป่วยเป็นโรคพวกนี้ ได้ง่าย เพราะมีภูมิคุ้มกันต่ำ

 

 

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/37274