Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 22 พ.ย. 2556

เอกสารแนบ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหมอกลงจัด มีสถิติการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าสูงกว่าฤดูกาลอื่น พร้อมแนะประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ สร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย พร้อมเพิ่มความระมัดระวังกิจกรรมเกี่ยวกับไฟเป็นพิเศษไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นในจุดเสี่ยงเพลิงไหม้ หลีกเลี่ยงการจุดไฟในป่า รวมถึงเปิดไฟตัดหมอกเมื่อขับรถผ่านเส้นทางหมอกลงจัด ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็น จึงเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเจ็บป่วยได้ง่าย รวมถึงมีสภาพอากาศแห้งและลมพัดแรง ทำให้มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้ ไฟป่าสูงกว่าฤดูกาลอื่น อีกทั้งยังมีหมอกลงจัดปกคลุมทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอแนะวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว ดังนี้ 

การเจ็บป่วย

ประชาชนควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ โดยเฉพาะบริเวณศีรษะ คอ ทรวงอก พร้อมสวมถุงมือและถุงเท้า เพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงฤดูหนาว พร้อมดูแลกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายและเสี่ยงต่อการเป็นโรคแทรกซ้อน หากเจ็บป่วยจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป 

ไม่ควรดื่มสุราแก้หนาว เนื่องจากในช่วงแรกร่างกายจะรู้สึกร้อนวูบวาบ จากนั้นอุณหภูมิร่างกายจะลดต่ำกว่าปกติและสูญเสียความร้อนเร็วขึ้น หากดื่มในปริมาณมากจนเมาและเผลอหลับโดยไม่ห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายอบอุ่นเพียงพอ อาจทำให้เสียชีวิตได้ รวมถึงไม่นอนในที่โล่งแจ้งโดยไม่มีสิ่งปกคลุมร่างกาย เพราะความเย็นจะทำให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดอาการช็อกเสียชีวิตได้

อัคคีภัย

โดยเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟเป็นพิเศษ ไม่เผาขยะ ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง ใกล้แหล่งเชื้อเพลิงและบริเวณบ้าน เพราะฤดูหนาวมีสภาพอากาศแห้ง ลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วและยากต่อการควบคุม ไม่ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นในจุดเสี่ยงเพลิงไหม้ โดยเฉพาะบริเวณบ้านและในบ้าน รวมถึงใกล้แหล่งเชื้อเพลิง เช่น กองไม้ กองฟาง ผ้าห่ม ที่นอน เป็นต้น เพราะอาจทำให้เพลิงไหม้บ้าน หากเผลอหลับอาจถูกไฟคลอกเสียชีวิต

กรณีก่อกองไฟควรใช้น้ำราดดับไฟให้สนิททุกครั้ง ไฟป่า ประชาชนที่อาศัยบริเวณแนวชายป่าควรเก็บกวาดใบไม้แห้ง วัชพืชบริเวณรอบบ้านให้โล่งเตียน ไม่ให้กองสุมเป็นเชื้อเพลิง ไม่เผาขยะหรือหญ้าแห้งใกล้แนวชายป่า ไม่เก็บหาของป่าหรือล่าสัตว์โดยการจุดไฟ เพราะหากเกิดเพลิงไหม้อาจลุกลามเป็นไฟป่า รวมถึงจัดทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามไหม้พื้นที่ใกล้เคียง นักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟในป่า ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง เพิ่มความระมัดระวังในการก่อกองไฟ หากก่อกองไฟใกล้แนวชายป่าและในป่า ควรดูแลใกล้ชิดและดับไฟให้สนิททุกครั้ง

อุบัติเหตุทางถนน

ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกลงจัดและควันไฟปกคลุมเป็นพิเศษ โดยเปิดไฟหน้ารถ ไฟตัดหมอก ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่เปลี่ยนช่องทางจราจรกะทันหัน ไม่ขับแซงในระยะกระชั้นชิด กรณีหมอกลงจัดจนมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจน ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย เช่น ที่พักริมทาง สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น รอจนหมอกบาง จึงค่อยขับรถไปต่อ ทั้งนี้ การเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย จะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากภัยในช่วงฤดูหนาว

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/37733