Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 11 ธ.ค. 2556

เอกสารแนบ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม จากสภาพอากาศที่อุณหภูมิต่ำระดับ 13-16 องศา ต่อเนื่องติดต่อกันมาหลายวัน ส่งผลให้ประชาชนใน จ.เชียงราย ปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งจากการสำรวจตามคลีนิคต่างๆ พบว่าผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด หายใจติดขัด ผื่น ผิวแห้ง หน้าแตก เป็นจำนวนมาก

หลังจากเข้าสู่ฤดูหนาว พบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าการรักษาเป็นโรคทางเดินหายใจหรือไข้หวัด มากถึง 80-90% ส่วนมากเป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงต้องหมั่นทำสุขภาพให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย

"หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีอากาศหนาวเย็น ดื่มน้ำวันละมากๆ สำหรับเด็กเล็กไม่ควรออกจากบ้าน หรือหากจำเป็น ก็ควรสวมใส่เครื่องนุ่งห่มให้ร่างกายอบอุ่นมากที่สุด แม้กระทั่งอากาศที่สูดหายใจเข้าไปก็มีอากาศเย็น ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นโรคทางเดินหายใจ แต่เด็กเล็กโดยส่วนมากไม่ยอมให้ใส่ผ้าปิดจมูก เพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้าน เมื่ออากาศหนาวเย็นดีที่สุด"

เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็น นอกจากเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง หัวใจ ไตวาย ปอดเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ฯลฯ ก็อาจเกิดโรคแทรกซ้อนที่มีอันตรายมักเกิดขึ้นหลังไข้หวัดได้แก่ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ เนื่องจากโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวควรไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จาก 77 จังหวัด ตั้งแต่ 1 มกราคม– 21 ตุลาคม 2556 พบผู้ป่วยปอดบวม 143,606 ราย เสียชีวิต 803 ราย ภาคเหนือพบป่วยสูงสุด ได้แก่ เชียงราย รองลงมาได้แก่ พะเยาและแม่ฮ่องสอน พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/37987