Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 19 ธ.ค. 2556

เอกสารแนบ

 

สธ. ห่วงสุขภาพผู้ที่อยู่ในพื้นที่อากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัว แนะให้สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องกันหนาวให้ความอบอุ่นร่างกาย ชี้ปัจจัยเสี่ยงการตายจากความอากาศหนาวเย็น คือขาดเครื่องกันหนาวที่เพียงพอและการดื่มสุรา

สภาพอากาศหนาวเย็นในขณะนี้ ประชาชนจะเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อมากขึ้น เช่น ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม อุจจาระร่วง หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส เป็นต้น เนื่องจากช่วงอากาศหนาวเย็น อาจมีการดูแลสุขอนามัยที่ไม่ดี ไม่หมั่นล้างมือ และทำความสะอาดร่างกายไม่ดีพอ ทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ที่น่าห่วงคือกลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็น อาจมีผลให้โรคประจำตัวที่กล่าวมากำเริบ มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอากาศหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆ ออกให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงฤดูหนาว

ข้อมูลจากการเฝ้าระวังการเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาว สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555-2 มีนาคม 2556 ได้รับรายงานผู้ที่เสียชีวิตที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับอากาศหนาว 24 ราย โดยการสอบสวนพบเข้าเกณฑ์ 18 ราย เป็นเพศชาย 18 ราย หญิง 1 ราย เสียชีวิตสูงสุดในเดือนมกราคมร้อยละ 56 ธันวาคมร้อยละ 39 มีอายุระหว่าง 23-75 ปี กลุ่มที่อัตราตายสูงสุดคือ 50-54 ปี รองลงมา 35-39 ปี และ 65 ปีขึ้นไป อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 67 ภาคเหนือร้อยละ 33 จังหวัดที่มีอัตราตายสูงสุดคือ แพร่ รองลงมาคือหนองคายและสระแก้ว สถานที่ตายสูงสุดคือในบ้านพัก ร้อยละ 50 กระท่อม ร้อยละ 28 ที่สาธารณะ ร้อยละ 6 ส่วนอาชีพคือเก็บของเก่า ขายของเร่ร่อน เสี่ยงสูงเพราะอาศัยในที่โล่ง ไม่มีห้องนอนเป็นหลักแหล่ง และผ้าห่มไม่เพียงพอ

สำหรับสาเหตุการตายมากสุดคือ ไม่ทราบสาเหตุการตาย พบร้อยละ 44 รองลงมาหัวใจวายเฉียบพลันร้อยละ 22 พิษสุราเรื้อรังร้อยละ 11 โรคประจำตัว เช่น หอบหืด วัณโรค ร้อยละ 11 และภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำร้อยละ 6 ส่วนพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เสียชีวิตคือการขาดเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอร้อยละ 39 ก่อนเสียชีวิตดื่มสุราร้อยละ 29 และการขาดเครื่องนุ่งห่มที่เพียงพอร่วมกับดื่มสุราร้อยละ 19

ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่อากาศหนาวเย็นจัด ขอให้รักษาความอบอุ่นของร่างกาย โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีโรคประจำตัว ที่มีความเสี่ยงภาวะอุณหภูมิต่ำได้ง่าย ควรจัดหาเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาวให้เพียงพอ และอยู่ในที่อาศัยที่เหมาะสม ปกป้องลมหนาวได้ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขอนามัยของร่างกาย หมั่นล้างมือ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเพียงพอและครบหมู่ เพิ่มอาหารประเภทแป้งและไขมันเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกาย ปรุงสุกใหม่ๆ สวมเสื้อผ้าหนาๆ เครื่องกันหนาว เพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะบริเวณ หน้าอก ลำคอ ศีรษะ และเท้า

ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด เป็นต้น ควรหมั่นตรวจเช็คค่าความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติ รีบไปพบแพทย์ทันที

 

 

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/news/38114