Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ณัฐธภัสสร รัศมีสุขสรร 03 เม.ย. 2557

เอกสารแนบ

 ความภูมิใจ ความรู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเอง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ พ่อแม่สามารถใช้การให้กำลังใจเป็นตัวช่วยให้ลูกรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าตน เองมีคุณค่า

 

/data/content/23645/cms/dfijlmuv2356.jpg

          การเห็นคุณค่าในตนเอง คือความเชื่อว่าเรามีความเข้มแข็ง มีความสามารถในตนเอง มีคนยอมรับและเป็นที่รักของผู้อื่น เมื่อใดที่พ่อแม่ให้ความสนใจเชิงบวกกับลูกอย่างพอเพียง ชื่นชมและยอม รับในตัวลูก ก็เท่ากับช่วยให้ลูกเชื่อมั่นในตนเองด้วย

          โดยทั่วไปเด็กที่มีพลังใจดีจะรู้สึกและเห็นคุณค่าในตัวเอง มีความพยายามริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ มีความสนใจอยากมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง สังคม และคนรอบข้าง

          ส่วนเด็กที่หมดกำลังใจหรือถูกบั่นทอนกำลังใจจะมองเห็นคุณค่าของตนเองต่ำและไม่อยากมีส่วนร่วม

          พ่อแม่บางคนคิดว่าจำเป็นต้องคอยพูดย้ำซ้ำในเรื่องข้อผิดพลาด เพื่อให้ลูกปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นหรือไม่ทำผิดซ้ำอีก แต่พฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นการบั่นทอนกำลังใจลูก

          ดังนั้น หากลูกมีข้อ ผิดพลาด พ่อแม่อาจใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดนั้นเพื่อสอนให้เด็กเกิดการเรียน รู้และเข้าใจว่าความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นได้

          แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น พ่อแม่ก็ยังรักและยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็น ซึ่งอาจจะไม่ดีในระดับที่พ่อแม่ต้องการเสมอไป แต่ลูกยังจำเป็นต้องได้รับความรักและการยอมรับจากพ่อแม่ ไม่ว่าเขาจะทำได้ดีหรือไม่ก็ตาม

          วิธีเสริมพลังใจที่ดีสามารถทำได้ดังนี้

          1.ลองมองข้ามความผิดพลาดที่ลูกเคยทำในอดีต

          2.คิดถึงสิ่งที่ลูกสามารถทำได้แทน

          3.มองเห็นคุณสมบัติที่ดีๆในตัวลูก

          4.ชื่นชมลูก

          5.สังเกตความพยายามของลูก

          6.ไม่กังวลล่วงหน้าว่าลูกอาจจะทำผิดพลาดอีก

          7.หาวิธีการช่วยให้ลูกรู้สึกว่าลูกมีความสามารถ

          8.แสดงความรักและยอม รับลูก

          พ่อแม่สามารถใช้ท่าทางและคำพูดในการแสดงออกซึ่งความรักและการให้กำลังใจลูก ด้วยการกอด ส่งยิ้ม นั่งใกล้ๆ รับฟังลูกโดยไม่ขัดจังหวะ รวมทั้งใช้คำพูดที่ช่วยเสริมพลังใจ ที่ดี เช่น ขอบใจจ้ะ ลูกช่วยได้มากทีเดียว พ่อเห็นความตั้งใจของลูกนะ แม่เชื่อในการตัดสินใจของลูก ลูกกำลังทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ

 

          ที่มา : โลกวันนี้วันสุข โดย ดร.อภันตรี สาขากร

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/Content/23645-วิธีสร้างพลังใจให้ลูก%20%20.html