Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 12 มี.ค. 2555

เอกสารแนบ

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ

นพ.สุวัตร์ งามภูพันธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง ณ วัดบางจัก ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง เวลา 20.00 น. สวดพระอภิธรรมศพ โดย รพ.อ่างทองจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพทุกคืน จนกว่าจะถึงวันฌาปนกิจศพ คือวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 16.00 น. 
- ฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ มีรถออกเวลา 19.00 น. ( หน้า ER )
- วันฌาปนกิจ มีรถออกเวลา 15.00 น. ( หน้า ER )
จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน