Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ณัฐธภัสสร รัศมีสุขสรร 24 เม.ย. 2557

เอกสารแนบ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้ง 80 วิธีหยุดโลกร้อนขึ้นมา เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้

 

/data/content/23903/cms/e_bcdefghnop14.jpg

          ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นับ 1 พันปอนด์ต่อปี/ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บายเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงปลั๊กออก

          เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างกว่าและประหยัดกว่าหลอดปกติ 40% การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้จะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 150 ปอนด์ต่อปี

          ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลงด้วยการปั่นจักรยาน ใช้รถโดยสารประจำทาง หรือใช้การเดิน เพราะน้ำมันทุกๆ แกลลอนที่ประหยัดได้ จะลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 20 ปอนด์

          ไปร่วมกันประหยัดน้ำมันแบบ Car Pool นัดเพื่อนร่วมงานที่มีบ้านอาศัยใกล้ๆ นั่งรถยนต์ไปทำงานด้วยกัน ช่วยประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์/จัดเส้นทางรถรับส่งพนักงานเป็น Car Pool ระดับองค์กร

/data/content/23903/cms/e_bdefhkpstuy8.jpg

          เปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดเครื่องปรับอากาศ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้ไฟฟ้าเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ/มองหาผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์คุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์

         ไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เกตบ้าง ซื้อผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา ในตลาดสดใกล้บ้านแทนการช็อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เกตบ้าง ที่อาหารสดทุกอย่างมีการหีบห่อด้วยพลาสติกและโฟม ทำให้เกิดขยะจำนวนมาก

         เลือกซื้อเลือกใช้ เมื่อต้องซื้อรถยนต์ใช้ในบ้าน หรือรถยนต์ประจำสำนักงานก็หันมาเลือกซื้อรถประหยัดพลังงาน ตามความจำเป็น ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเลือกรถโฟร์วีลขับเคลื่อน 4 ล้อ เพราะกินน้ำมันมาก และตะแกรงขนสัมภาระบนหลังคารถก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เพราะเป็นการเพิ่มน้ำหนักรถให้เปลืองน้ำมัน

         ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพในระยะทางไกล การขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะช่วยลดการใช้น้ำมันลงได้ 20% ใช้เอทานอล หรือน้ำมันเชื้อเพลิงทางเลือกอื่นๆ ด้วย

          เลือกใช้บริการโรงแรมที่มีสัญลักษณ์สิ่งแวดล้อม เช่น มีมาตรการประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน และมีระบบจัดการของเสีย มองหาป้ายสัญลักษณ์ เช่น โรงแรม ใบไม้สีเขียว มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ

           เช็คลมยาง การขับรถที่ลมยางมีน้อยอาจทำให้เปลืองน้ำมันได้ถึง 3% จากภาวะปกติ

           เปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอทานอล ให้มากขึ้น

 

 

         ที่มา: เว็บไซต์บ้านเมือง

         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/Content/23903-วิธีคลายภาวะโลกร้อน%20(1).html