Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 18 ม.ค. 2555

เอกสารแนบ

วารสาร “ชีวจิตวิทยา” ของสหรัฐฯ รายงาน, การศึกษาพบว่า ผู้ที่ตกอยู่ใต้ความเครียดนานๆ อาจจะทำให้สมองเหี่ยวลงได้ ซึ่งอาจทำให้สุขภาพกายและใจในบั้นปลายเสื่อมตามไปด้วย

โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเยลล์กับศูนย์โรคความเครียดเยล ได้ร่วมกันศึกษาจากคนไข้ผู้ทุกข์ใจจากการสูญเสียคนรัก ได้พบว่าผู้ที่ได้รับผล จากความเครียดยืดเยื้อหลายครั้งหลายหน สมองจะเหี่ยวหดเล็กลง โดยสมองส่วนที่กระทบกระเทือน จะเป็นสมองซึ่งเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์และการเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงาน

อย่างไรก็ตาม ดร.ราชจิตรา สิงห์ ผู้ร่วมการศึกษา ได้ชี้ว่า แต่สมองสามารถสะท้อนและปรับเปลี่ยนได้ การหดตัวของศูนย์อารมณ์และการเผาผลาญอาหารจึงไม่จำเป็นคงอยู่นาน และแนะนำว่า สิ่งสำคัญก็คือ คนเราควรจะหาวิธีที่จะรับมือกับความเครียดในชีวิตของเราให้เป็นผลดี

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/26422