Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: จิตใจ

2 รายการ หน้าที่1

  • กินผักผลไม้เพื่อ ร่างกายและจิตใจ

    นักวิจัยได้พบว่า ผู้ที่กินผักและผลไม้มากถึงวันละ 5 หนขึ้นไป มีจำนวนมากถึงร้อยละ 33.5 ล้วนแต่มีสุขภาพจิตดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับคนที่กินผักและผลไม้น้อยวันละหน จะมีอยู่แค่ร้อยละ 6.8 เท่านั้นที่จะมีระดับสุขภาพจิตดี ผู้ที่มีสุขภาพจิตต่ำ มักจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตและปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆ ในขณะที่ผู้ที่มีสุขภาพจิตดี
  • เตือนโรค PTSD เครียดหลังแผ่นดินไหว

    เตือนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว เสี่ยงเกิดโรค PTSD หรือเครียดหลังเกิดเหตุวิกฤต ระบุส่งทีมช่วยเยียวยาจิตใจแล้ว แนะสัญญาณเตือนโรค PTSD หลังเกิดเหตุ 1 เดือน หากมีอาการเครียดค่อนข้างรุนแรง ฝันร้ายบ่อย กระสับกระส่าย ซึมเศร้า น่าเป็นห่วงต้องรีบรักษาโดยด่วน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า