Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1 รายการ หน้าที่1

  • ไขข้อสงสัย ทำไมอดอาหารจึงทำให้อ้วน

    แม้ว่าหลักการลดน้ำหนักหลากหลายวิธียอดฮิต มักจะมีการแนะนำให้ “ควบคุมอาหาร” ก็ตาม แต่กลับมีหลายคนเข้าใจผิดหรือเลือกใช้วิธีลัดด้วย “การอดอาหาร” เพื่อจะได้ติดลบพลังงานเร็วขึ้น แต่วิธีนี้กลับเป็นวิธีที่ค่อนข้างปฏิบัติยากและไม่ได้ผล โดยปลัดสธ. ออกมาเตือนวัยรุ่น อย่าอดอาหารเช้าลดน้ำหนัก เพราะไม่ได้ผล