Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ผักพื้นบ้าน

2 รายการ หน้าที่1

  • ผักบุ้ง ผักพื้นบ้านยอดนิยมตลอดกาล

    "น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง"ข้อความที่ยกมาข้างต้นนี้ เป็นสำนวนไทยที่ใช้กันมาแต่ครั้งโบราณ มีความหมายเปรียบเทียบถึงคำพูด(หรือข้อเขียน)ที่มีปริมาณคำพูด(หรือตัวหนังสือ)มากมาย แต่มีเนื้อหาสาระน้อยนิดเดียว ปัจจุบันสำนวนนี้มักใช้กันสั้นๆว่า “น้ำท่วมทุ่ง”
  • ดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา

    ดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะใช้สมุนไพรใกล้ตัวดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา ภูมิปัญญาแผนไทย ป้องกันโรค เสริมภูมิต้านทาน ต้านโรคช่วงรอยต่อปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาว นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า