Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: อาการของโรคอีโบล่า

1 รายการ หน้าที่1

  • โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola) คืออะไร

    โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola)คืออะไร ช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลากันอยู่อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการระบาดได้มีความรุนแรงมากขึ้น แต่เพื่อเป็นการไม่ให้เป็นการตื่นตระหนกจนเกินไป เราจึงนำความรู้เกี่ยวกับ ‘โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา’ จากสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่