Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: อาการบาดเจ็บทางสมอง

1 รายการ หน้าที่1

  • “โรคลมบ้าหมู”โรครุนแรงทางสมอง

    โรคลมชักหรือโรคลมบ้าหมู หนึ่งในโรคที่สร้างความอันตรายถึงชีวิตให้แก่ผู้อื่นได้ โรคลมชัก หรือโรคลมบ้าหมู (Epilepsy, Grand mal)เกิดจากเซลล์สมองบางส่วนทำงานผิดปกติ ทั้งจากกรรมพันธุ์ หรืออาการบาดเจ็บทางสมองระหว่างคลอดบางรายเคยมีประวัติชักจากไข้สูงในช่วงวัยเด็กก่อนอายุ 2 ขวบ หรือโรคบางอย่างที่มีผลกระทบต่อสมอง เช่น