Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: เด็กไทย

2 รายการ หน้าที่1

  • เด็กไทยยุคหน้าทั้งเตี้ยและอ้วน

    วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ (FAO) กำหนดให้เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสรรพคุณของนม และดื่มนมอย่างเพียงพอ กระทรวงสาธารณสุขบ้านเราก็มักนำผลสำรวจมาชี้แจงทุกปีเช่นกัน ล่าสุด พบว่า
  • ไอคิว-อีคิว เด็กไทยน่าเป็นห่วง

    กรมสุขภาพจิต เผยไอคิว-อีคิว"เด็กไทยน่าเป็นห่วง "วิทย์-คณิต"ได้ลำดับ 50 จาก 65 ประเทศ กรมสุขภาพจิตทำสื่อช่วยพัฒนา นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า สถานการณ์ปัญหาระดับสติปัญญาเด็กไทย (IQ) ยังเป็นเรื่องที่น่าห่วง โดยผลการสำรวจระดับสติปัญญาล่าสุดเมื่อปี 2554 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 98.59