Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: Ebola virus disease

2 รายการ หน้าที่1

  • สาธารณสุขมะกันเตือน “ไวรัสมรณะอีโบลา” อาจระบาดลามทั่วเหมือน “ไฟป่า”

    เอเอฟพี - หน่วยงานสาธารณสุขสหรัฐฯเตือน ไวรัสมรณะ “อีโบลา” อาจแพร่ระบาดลุกลามเหมือน “ไฟป่า” พร้อมแนะนำให้ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในช่วงนี้เรียนรู้ที่จะป้องกันตนเองจากเชื้อร้าย ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) แถลงวันนี้ (29) ว่า
  • โรคไวรัสอีโบลา

    โรคไวรัสอีโบลาหรือไข้เลือดออกอีโบลาเป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดจากไวรัสอีโบลา เริ่มมีอาการสองวันถึงสามสัปดาห์หลังสัมผัสกับไวรัส โดยมีไข้เจ็บคอ ปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะจากนั้นมีคลื่นไส้ อาเจียนและท้องร่วงร่วมกับการทำหน้าที่ของตับและไตลดลง เมื่อถึงจุดนี้ บางคนเริ่มมีปัญหาเลือดออก