Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ณัฐธภัสสร รัศมีสุขสรร 23 พ.ค. 2557

เอกสารแนบ

รคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยเป็นอันดับ 3 เนื่องจากโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารก่อมะเร็งในอาหาร การสูบบุหรี่ การสัมผัสถูกกับสารก่อมะเร็ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะมลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ทำให้มีอัตราการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น

/data/content/24377/cms/e_afhmnpxy1569.jpg          นอกจากนี้ผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนมากมักมาพบแพทย์เมื่อปรากฏอาการชัดหรือมีการลุกลามของโรคมากแล้ว ทำให้การป้องกันรักษาไม่ได้ผลเท่าที่ควร ถ้าหากได้มีการตรวจพบโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มแรกจากการตรวจหาสารที่จะช่วยบ่งชี้หรือมีความเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง (tumor markers) ในเลือด จะช่วยทำให้แพทย์สามารถให้การรักษาได้ทันการ ผู้ป่วยก็จะมีโอกาสหายจากโรคมะเร็งได้มากยิ่งขึ้น

          อาการของมะเร็งในระยะเริ่มแรก อาจสรุปได้ 7 ประการ ได้แก่ การเป็นแผลที่ไม่รู้จักหาย (ปกติควรจะหายภายใน 2 สัปดาห์) การมีตุ่ม ไต ก้อนแข็ง เกิดขึ้นในที่ซึ่งปกติไม่ควรมี โดย

          เฉพาะบริเวณเต้านม ในช่องท้อง บริเวณคอ รักแร้ ขาหนีบ มีอาการผิดปกติเรื้อรังของระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องเฟ้อ กลืนอาหารไม่ลง ท้องผูกสลับกับท้องเสียอยู่เรื่อย ถ่ายเป็นมูกปนเลือดเรื้อรัง มีอาการไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบแห้งอยู่นาน มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน ที่เคยมีอยู่ก่อน เช่น วันดีคืนดีก็มีอาการคันเกาแตกเป็นแผล มีอาการผิดปกติของประจำเดือนในผู้หญิง เช่น มีประจำเดือนกะปริดกะปรอย มีน้ำเหลืองหรือเลือด หรือสิ่งผิดปกติอื่น ๆ ออกจากตา หู  จมูก เต้านม ช่องคลอด ทวารหนัก

/data/content/24377/cms/e_bflorswyz479.jpg          หากสงสัย โดยเฉพาะคนที่มีอาการไข้เรื้อรังเป็นแรมเดือน อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลดโดยไม่พบอาการที่ชัดเจนอื่น ๆ หรือมีอาการเข้าได้กับสัญญาณอันตรายประการใดประการหนึ่ง ควรส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจพิเศษ  เช่น ตลอดเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจอุจจาระ เอกซเรย์ทำสแกน (scan) ตัดชิ้นเนื้อพิสูจน์ (biopsy) และให้การรักษาด้วยการผ่าตัด, ฉายรังสี (รังสีบำบัด) หรือให้ยารักษามะเร็ง (เคมีบำบัด) หรือปลูกถ่ายอวัยวะ (เช่น ไขกระดูก)

          ผลการรักษาขึ้นกับชนิดของมะเร็ง ระยะความรุนแรงของโรค และสภาพของผู้ป่วย การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด เมื่อตัวยาเข้าสู่ร่างกายจะออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งและยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อเซลล์ปกติ ส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงทำให้อ่อนเพลีย ผมร่วง ซีด เม็ดเลือดขาวต่ำ ซึ่งเป็นเซลล์ที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกัน คือ NK-cell, T-cell, B-cell และแมคโครฟาจ มีหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคจึงทำให้ติดเชื้อได้ง่าย การได้รับสารสกัดธรรมชาติเฟลลินัส ลินเทียส หรือพีแอล (Phelinus Linteus) จะมีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการหลั่งและการสร้างเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคโดยตรง ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี และยังช่วยลดผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัดซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ดีในการรักษาโรคมะเร็ง

          มะเร็งเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ถ้าตรวจพบและรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ที่เป็นชายวัยเกิน 60 ปี จึงต้องรู้จักเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งโดยหนีอาหารมีพิษต่าง ๆ และเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันมะเร็งและรักษามะเร็งเมื่อเป็นให้ครบสูตรจะได้ไม่กลัวที่จะเผชิญกับมะเร็งที่พบมากขึ้น

 

 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/Content/24377-สัญญาณเตือนการเกิดมะเร็ง!.html