Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: NCDs

5 รายการ หน้าที่1

 • สัญญาณเตือนการเกิดมะเร็ง!

  รคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายของประชากรไทยเป็นอันดับ 3 เนื่องจากโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สารก่อมะเร็งในอาหาร การสูบบุหรี่ การสัมผัสถูกกับสารก่อมะเร็ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะมลพิษของสิ่งแวดล้อมซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ทำให้มีอัตราการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น
 • น่าห่วงไทยป่วยโรคไตพุ่งกว่าเท่าตัว

  แพทย์เผยไทยป่วยโรคไตเพิ่มจากอัตรา 300 เป็น 700 ต่อล้านประชากร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ชี้หากไม่ควบคุมให้ดี อีก 10 ปีข้างหน้ายอดพุ่งอีก 40% ชี้สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกิน ทั้งของเค็ม ซดอาหารเสริม วิตามินซีมากเกิน 100-500 มก./วัน เป็นเวลานาน นพ.สมเกียรติ วสุวัฏฏกุล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
 • “สแกนกรรม” พิชิตโรคร้ายที่คุณสร้างเอง

  โรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน หรือแม้แต่โรคหัวใจ ซึ่งอยู่ๆ ก็เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีสัญญาณใดๆมาก่อน และเมื่อเป็นเช่นนี้ใครหลายคนมักฟันธงว่า เป็นเรื่องของเวรกรรม ซึ่งส่งผลให้ต้องมาเจ็บป่วยในชาตินี้ ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ แต่ที่แน่ๆ คือกลุ่มโรค NCDs
 • เลือก “กินดี” ชีวิตห่างไกลโรค NCDs

  คนยุคนี้มีโรคภัยมากมายรุมเร้าโดยเฉพาะกลุ่มโรค“ไม่ติดต่อเรื้อรัง” อันมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบผิดๆ กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนการ ไม่ออกกำลังกาย ทว่าหากรู้และเข้าใจเรื่องของการดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ก็จะลดอัตราเสี่ยงในการป่วยได้ ดังนั้น ทุกครั้งที่เลือกกินอาหาร จึงไม่ควรเพียงกินให้อิ่มท้อง
 • ความดันโลหิตสูงเพชฌฆาตเงียบ

  ความดันโลหิตสูงเพชฌฆาตเงียบ เหตุคนไม่รู้ตัวว่าป่วย กรมแพทย์เผยประชากร 1 ใน 3 มีภาวะความดันโลหิตสูง ต้นเหตุการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แนะลดหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรคไต โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์และอัมพาต นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าโรคความดันโลหิตสูงคือภาวะที่มีระดับความดันโลหิตสูงเรื้อรัง