Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ธนิกุล ศรีอุทิศ 26 มิ.ย. 2557

เอกสารแนบ

ข่าวในประเทศ 25 มิถุนายน 2557 - นางสาวดวงกลม เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษโครงการเคมี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เก็บตัวอย่างถาด และภาชนะโลหะเคลือบ ที่นิยมนำมาใส่ ส้มตำ ทำเป็นจุดขายได้รับความสนใจจากประชาชน นิยมบริโภคกันมากในเวลานี้ มาทดลองทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ด้วยการหยดกรดอะซิติก หรือกรดน้ำส้มสายชู แล้วแช่ไว้ในอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 ชั่วโมง พบว่า ตัวอย่างเกือบทั้งหมด มีปริมาณสารแคดเมี่ยมเกินมาตรฐานกว่า 3 เท่า หากบริโภคมากจะมีอันตรายเฉียบพลัน คือปวดท้อง คลื่นไส้ มึนศีรษะ ถ้าสะสมในร่างกาย จะเป็นโรคอิไตอิไต ปวดกระดูก และมีผลต่อตับไตด้วย ถาดโลหะ หรือสังกะสี จึงไม่เหมาะใส่อาหารที่มีรสเปรี้ยว เช่น ส้มตำ จึงสุ่มเสี่ยงกินอาหารที่มีสารเคมีปนเปื้อน แม้บางร้านจะเลี่ยงใช้ใบตองรอง แต่ส้มตำ มีน้ำปรุงรสเปรี้ยว เป็นกรดอยู่แล้ว ไม่ควรใช้กับถาด หรือจานชามพ่นสี

อ้างอิง: http://news.bugaboo.tv/watch/128269/ตำถาด.html