Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: เตือนภัย

2 รายการ หน้าที่1

  • นักวิชาการเตือน “ตำถาด” เสี่ยงอันตราย

    ข่าวในประเทศ 25 มิถุนายน 2557 - นางสาวดวงกลม เชาวน์ศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษโครงการเคมี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เก็บตัวอย่างถาด และภาชนะโลหะเคลือบ ที่นิยมนำมาใส่ ส้มตำ ทำเป็นจุดขายได้รับความสนใจจากประชาชน นิยมบริโภคกันมากในเวลานี้ มาทดลองทั้งหมด 30 ตัวอย่าง ด้วยการหยดกรดอะซิติก
  • เตือนภัยอันตรายในช่วงฤดูหนาว

    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ เผย ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว มักมีลมกระโชกแรงหรือพายุสภาพอากาศแห้งแล้ง ความชื่นต่ำทำให้เกิดภัยอันตรายขึ้นหลายกรณี เช่น การเกิดอันตรายจากอัคคีภัย ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ หลายเทศกาล จึงมีความเสี่ยงต่ออัคคีภัยได้ง่าย นายธัญชัย ภักดีรัตน์