Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ประกาศ, ประชาสัมพันธ์, รายงานและบทความ

ณัฐธภัสสร รัศมีสุขสรร 1 ก.ค. 2557

เอกสารแนบ

/data/content/24880/cms/e_abdeghklmsu7.jpg

       มะเร็งกระดูกไม่ค่อยมีคนพูดถึงบ่อย เนื่องจากพบน้อย พบราว 1% ของบรรดามะเร็งที่พบกัน ทำให้คนละเลยไม่ค่อยสนใจ แต่ที่สำคัญคือมักพบในวัยหนุ่มสาว ทั้งเพศหญิงเพศชายพอ ๆ กัน

       เป็นวัยที่กระดูกกำลังเจริญเติบโต อยู่ ๆ ก็เกิดโตเร็วเป็นก้อนแข็งขึ้นมา ปวดที่ก้อน ถ้าปล่อยไว้นานจะโตเร็วจนลุกลามไปตามกระแสเลือด ไปทั่วร่างกายทำให้การรักษายากขึ้น มักพบ 2 แบบด้วยกัน แบบแรกมักเป็นที่กระดูกแขน ขา เชิงกราน พบในวัยหนุ่มสาว อายุเฉลี่ยราว 30 ปี แต่ก่อนมักมาพบแพทย์เมื่อเป็นก้อนโตมาก การรักษามักจะตัดแขนขาออกพร้อมก้อนมะเร็ง แล้วใส่แขนขาเทียมแทน อีกแบบหนึ่งเป็นมะเร็งกระดูกที่กระจายมาจากมะเร็งที่อื่น อาทิ เต้านม ต่อมลูกหมาก ปอด ตับ มักพบในคนสูงอายุ ให้การรักษาไปตามอาการ

        สาเหตุ มะเร็งกระดูกก็เหมือนมะเร็งอื่นทั่วไป ยังไม่รู้สาเหตุ และไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นเรื่องเสี่ยงบ้างเหมือนมะเร็งชนิดอื่นจะได้ระวังเอาไว้ สงสัยจะเกี่ยวกับทางพันธุกรรม ครอบครัวใดที่เป็นเรื่องนี้ก็ต้องระวังคนในครอบครัวไปด้วย

        อาการ จะปวดตามกระดูกแขน ขา เป็น ๆ หาย ๆ และค่อยเพิ่มมากขึ้น พร้อมมีก้อนแข็ง ๆ เกิดขึ้นมา เป็นปุ่มยื่นจากกระดูก ก้อนโตเร็ว ถ้าไปหกล้มกระดูกส่วนนั้นจะบางหักได้ง่าย อาการอื่น ๆ คล้ายอาการของโรคมะเร็งทั่วไป เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง

         การวินิจฉัยโรค สิ่งแรกคือการเอกซเรย์ดูบริเวณก้อนเนื้อและดูส่วนอื่นด้วยว่ามะเร็งกระจายไปยังส่วนใดของร่างกายบ้างแล้ว ที่สำคัญแพทย์จะต้องเอาชิ้นเนื้อส่วนนั้นส่งตรวจทางพยาธิดูว่าใช่มะเร็งหรือไม่ เป็นมะเร็งชนิดใด มะเร็งกระจายไปยังร่างกายส่วนอื่นหรือไม่ เพื่อวางแผนการรักษาได้ถูกต้อง

         การรักษา แต่ก่อนมักลงท้ายด้วยตัดแขนขาแล้วใส่ขาเทียม มาปัจจุบันได้เปลี่ยนไปแล้ว พยายามที่จะรักษาแขนขาให้ใช้งานต่อไปให้ได้โดยไม่ตัดทิ้ง นอกจากนี้ยังมีการรักษาด้วยยาเคมี ฉายรังสี และรักษาไปตามอาการ ให้คนไข้หายปวดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         นพ.บรรจบ อริยะบุญศิริ, นพ.สุกรม ชีเจริญ และ นพ.วุฒิชัย บุญญานิตย์ ออโธปิดิกส์แพทย์ รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ ซึ่งมี นพ.วีระ ปรีชา เป็นหัวหน้า ได้ทำการรักษาเรื่องนี้มาตลอด เล่าให้ฟังว่า มะเร็งกระดูกแบบแรกที่มักพบในคนหนุ่มสาว นับวันจะพบมากขึ้น รวมมะเร็งกระดูกทุกชนิดของ รพ.ราชวิถี 3 ปี ได้รักษาไป 450 ราย การรักษาหลัก ๆ มี 4 แบบด้วยกันคือ การผ่าตัด ให้ยาเคมี รังสีรักษา และรักษาไปตามอาการ

          การผ่าตัดเพื่อสงวนแขนขาไว้ ตั้งแต่ต้นปีมาทำไป 8 ราย ไม่ต้องตัดแขนขา การรักษามี 3 แบบด้วยกัน หลังจากตัดก้อนเนื้องอกของกระดูกออกแล้ว อาจเอากระดูกบริจาคมาใส่แทน หรือเอาก้อนมะเร็งกระดูกที่ตัดออก ไปฆ่าเชื้อในแก๊สไนโตรเจนเหลว แล้วนำกลับมาใส่ที่เดิมอีก หรือใช้แกนเหล็กใส่แทนไปเลย หลังผ่าตัดสามารถเดินได้ ซึ่งวิธีหลังนี้เป็นที่นิยมกันมาก โรงพยาบาลใหญ่ ๆ ทั่วไปสามารถทำได้ แขนขาไม่ต้องถูกตัด สามารถเดินได้ ทำงานได้เหมือนคนปกติ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นมาก

          ปัญหาการผ่าตัดกระดูก เรื่องสำคัญคือ เรื่องค่าใช้จ่าย อุปกรณ์การแพทย์ มีราคาหลายระดับ นพ.อุดม เชาวรินทร์ ผอ.รพ.ราชวิถี และ คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ เข้าใจถึงปัญหานี้ มีนโยบายจะช่วยแบ่งเบารายจ่ายให้น้อยลง ทำให้การรักษาราบรื่นขึ้น คนไข้ถ้าช่วยตัวเองได้ แขนขาใช้ได้ ทำมาหากินได้ ก็จะไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น สามารถจะมีชีวิตได้ยืนยาวต่อไปด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี

          มะเร็งกระดูกมักพบในวัยหนุ่มสาว แต่ก่อนต้องตัดแขนขาแล้วใส่ของเทียมแทน ปัจจุบันสามารถใช้กระดูกบริจาคหรือเอาของเดิมมาฆ่าเชื้อแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่หรือใส่เหล็กแทนไปเลย ทำให้คนไข้สามารถช่วยตัวเองทำมาหากินได้ คุณภาพชีวิตดีขึ้นและอายุยืนยาวด้วย

 

 

          ที่มา : นพ.สุวิทย์ เกียรติเสวี เว็บไซต์เดลินิวส์

          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

อ้างอิง: http://www.thaihealth.or.th/Content/24880-มะเร็งกระดูกในหนุ่มสาว%20%20%20%20%20%20.html