Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

หมวดหมู่:

111 รายการ หน้าที่ 3

 • เรียนรู้การคุมกำเนิดอย่าง `เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ`

  เรื่องการคุมกำเนิดไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่อีกต่อไป วัยรุ่นหรือหนุ่มสาวที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็ต้องทำความเข้าใจวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ถุงยางอนามัย การรับประทานยาคุมกำเนิด การฝังยาคุมกำเนิด อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องทำความเข้าใจและพูดคุยกับบุตรหลานได้
 • เตือนสารต้องห้ามอันตรายในเครื่องสำอาง

  อย.เตือน"สเตรอยด์-ฟอร์มาลีน-เครื่องสำอาง" 3ภัยเงียบคร่าชีวิตคนอีสานเร่งสร้างเครือข่ายคุ้มครองครอบคลุม20จังหวัด เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.57 ที่ห้องประชุมศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่นนายประพันธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เป็นประธานเปิดงานบริโภคปลอดภัย 2557 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุข จ.ขอนแก่น
 • รู้ให้ทันโฆษณาชวนเชื่อ “บารากู่ไฟฟ้า”

  ‘บารากู่ไฟฟ้า’ สินค้าแปลกใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น และมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย พร้อมด้วยโฆษณาชวนเชื่อว่ามีไม่มีพิษภัย และลองได้ไม่เสพติด ข้อเท็จจริงจาก"สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
 • ด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้ากว่า 30%

  สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดตั้งกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด" นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัยกล่าวในการเสวนา"ทิศทางและการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย"ว่า
 • เด็กไทยเข้าใจผิด หมากฝรั่ง ลูกอม ระงับกลิ่นปาก

  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียนมัธยม พบร้อยละ 55.1 นิยมเคี้ยวหมากฝรั่ง และร้อยละ 42.3 อมลูกอม เพื่อระงับกลิ่นปาก เป็นความเข้าใจที่ผิด แนะใช้วิธีการแปรงฟันด้วยสูตร 222 ดีที่สุด นอกจากทำให้ช่องปากสะอาดแล้วยังลดเสี่ยงฟันผุด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่า
 • เลือกบราผิดไซส์ ร้ายแรงกว่าที่คิด

  ผู้หญิงหลายคนอาจจะไม่เคยคำนึงถึงขนาดของชุดชั้นใน บางคนอาจชอบใส่แบบรัดๆเพราะจะทำให้ดูกระชับ บางคนชอบใส่แบบหลวมๆเพราะไม่อยากรู้สึกอึดอัด แต่การเลือกชุดชั้นในต้องใช้ความละเอียดในการเลือก ควรเลือกที่ใส่สบาย พอดี เพราะผลเสียที่จะตามมาจากการใส่ชุดชั้นในผิดไซส์นั้น อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ 1.
 • เทคนิค...ฝึกทักษะชีวิตให้ลูกน้อย

       องค์การอนามัยโลกได้ให้คำจัดความของคำว่า “ทักษะชีวิต” ไว้ว่า หมายถึงความสามารถในการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งในยุคที่เต็มไปด้วยปัญหาสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนนั้น การสร้างทักษะชีวิต
 • ไขข้อสงสัย ทำไมอดอาหารจึงทำให้อ้วน

  แม้ว่าหลักการลดน้ำหนักหลากหลายวิธียอดฮิต มักจะมีการแนะนำให้ “ควบคุมอาหาร” ก็ตาม แต่กลับมีหลายคนเข้าใจผิดหรือเลือกใช้วิธีลัดด้วย “การอดอาหาร” เพื่อจะได้ติดลบพลังงานเร็วขึ้น แต่วิธีนี้กลับเป็นวิธีที่ค่อนข้างปฏิบัติยากและไม่ได้ผล โดยปลัดสธ. ออกมาเตือนวัยรุ่น อย่าอดอาหารเช้าลดน้ำหนัก เพราะไม่ได้ผล
 • เตือนภัย ‘เชื้อโรคดื้อยา’

  ด้วยสภาวะการระบาดของเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลก สภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบกับทุกๆ คน เพราะจะส่งผลให้เชื้อโรคที่เคยรักษาได้ง่ายๆ ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเดิมได้อีกต่อไป ผลก็คือคนเราอาจตายง่ายๆ ด้วยอาการติดเชื้อดื้อยาเหล่านี้ระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาล
 • แนะวิธีปรับการกินแก้ท้องผูก

  ภาวะท้องผูกคืออาการไม่ใช่โรค แต่หมายถึงการที่ลำไส้ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายและสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระน้อยกว่าทุก 3 วันหรือวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการถ่ายก้อนอุจจาระที่มีลักษณะแข็ง บางคนที่มีท้องผูกอาจรู้สึกเจ็บปวดเวลาถ่ายอุจจาระ ภาวะนี้พบบ่อยในกลุ่มสตรีที่มีอายุสูงกว่า 65 ปี ผศ.นพ.ชัยเลิศ