Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: กรมควบคุมโรค

2 รายการ หน้าที่ 1

  • ระวัง! โรคพิษสุนัขบ้า ไม่มีฤดู แนะถูกกัดใส่ยา-กักหมา-หาหมอ

    กรมควบคุมโรคเตือน โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง ป่วยแล้วตายทุกราย โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข พบข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ากว่าร้อยละ 80 เกิดจากถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้และสุนัขของเพื่อนบ้านที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนกัด... นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง
  • ตั้งมั่นงดเหล้าฯ “ทำดี” ให้ “ครบ” พรรษา

    ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551ที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยร่วม ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง เพราะ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”