Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: พื้นบ้าน

3 รายการ หน้าที่1

 • ผักบุ้ง ผักพื้นบ้านยอดนิยมตลอดกาล

  "น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง"ข้อความที่ยกมาข้างต้นนี้ เป็นสำนวนไทยที่ใช้กันมาแต่ครั้งโบราณ มีความหมายเปรียบเทียบถึงคำพูด(หรือข้อเขียน)ที่มีปริมาณคำพูด(หรือตัวหนังสือ)มากมาย แต่มีเนื้อหาสาระน้อยนิดเดียว ปัจจุบันสำนวนนี้มักใช้กันสั้นๆว่า “น้ำท่วมทุ่ง”
 • อบอุ่นหน้าหนาวกับสมุนไพรพื้นบ้าน

  ในช่วงปลายปีอากาศในบ้านเราจะเริ่มเย็นขึ้นโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศและบนที่สูงอากาศจะเย็นกว่าบริเวณอื่น อากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันเกิดการไม่สบายได้ง่าย โรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงที่อากาศเย็นคือไข้หวัด เนื่องมาเชื้อไวรัสต่างๆมีสภาพคงตัวและแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว
 • ดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา

  ดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก แนะใช้สมุนไพรใกล้ตัวดูแลสุขภาพด้วยผักพื้นบ้าน อาหารเป็นยา ภูมิปัญญาแผนไทย ป้องกันโรค เสริมภูมิต้านทาน ต้านโรคช่วงรอยต่อปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาว นายแพทย์ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่า