Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ฟันผุ

2 รายการ หน้าที่1

  • เด็กไทยเข้าใจผิด หมากฝรั่ง ลูกอม ระงับกลิ่นปาก

    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจสภาวะทันตสุขภาพในโรงเรียนมัธยม พบร้อยละ 55.1 นิยมเคี้ยวหมากฝรั่ง และร้อยละ 42.3 อมลูกอม เพื่อระงับกลิ่นปาก เป็นความเข้าใจที่ผิด แนะใช้วิธีการแปรงฟันด้วยสูตร 222 ดีที่สุด นอกจากทำให้ช่องปากสะอาดแล้วยังลดเสี่ยงฟันผุด้วย ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่า
  • พบเด็กวัยเรียนฟันผุ จากขนมกรุบกรอบ-น้ำอัดลม

    กรมอนามัย เผยผลสำรวจช่องปากคนไทยมีปัญหาโรคฟันผุมาก โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 12 ปี สาเหตุเกิดจาก น้ำอัดลม ขนมกรุบกรอบ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า จากผลสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยโดยกรมอนามัยล่าสุดปี 2555 พบว่า เด็กวัยเรียนมีปัญหาโรคฟันผุอยู่มาก โดยพบเด็กอายุ 12 ปี หรือประถมศึกษาปีที่ 6