Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

1 รายการ หน้าที่1

  • ตั้งมั่นงดเหล้าฯ “ทำดี” ให้ “ครบ” พรรษา

    ก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 แล้ว นับตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2551ที่มติคณะรัฐมนตรีประกาศเห็นชอบกำหนดให้วันเข้าพรรษา เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยร่วม ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจัยที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอันดับหนึ่ง เพราะ “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”