Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: องค์การอนามัยโลก

4 รายการ หน้าที่1

 • คนเราอยากมีอายุยืนกี่ปี

  กลางเดือนพฤษภาคม องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) รายงานถึงอายุขัยเฉลี่ย (Life Expectancy) ของคนในโลกว่า เด็กผู้หญิงที่เกิดปี 2012 จะมีอายุยืน 73 ปี ส่วนเด็กผู้ชายที่เกิดปีเดียวกัน จะมีชีวิตอยู่จนถึงอายุ 68 ปี องค์การอนามัยโลกบอกว่า เป็นข่าวดีเพราะอายุขัยเฉลี่ยของคนในโลกเพิ่มขึ้นถึง 6 ปี
 • เตือนภัย ‘เชื้อโรคดื้อยา’

  ด้วยสภาวะการระบาดของเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลก สภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบกับทุกๆ คน เพราะจะส่งผลให้เชื้อโรคที่เคยรักษาได้ง่ายๆ ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเดิมได้อีกต่อไป ผลก็คือคนเราอาจตายง่ายๆ ด้วยอาการติดเชื้อดื้อยาเหล่านี้ระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาล
 • เตือนภัย ‘เชื้อโรคดื้อยา’

  ด้วยสภาวะการระบาดของเชื้อโรคดื้อยาปฏิชีวนะที่กำลังแพร่หลายไปทั่วโลก สภาวะเช่นนี้จะส่งผลกระทบกับทุกๆ คน เพราะจะส่งผลให้เชื้อโรคที่เคยรักษาได้ง่ายๆ ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะเดิมได้อีกต่อไป ผลก็คือคนเราอาจตายง่ายๆ ด้วยอาการติดเชื้อดื้อยาเหล่านี้ระหว่างการผ่าตัดในโรงพยาบาล
 • เด็กไทยตั้งท้องไม่พร้อมสูงกว่าเกณฑ์จากทั่วโลก

  องค์การอนามัยโลกเผย เด็กไทย ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ร้อยละ 13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดจากทั่วโลก ส่วนที่ขอนแก่น ในปี 56 พบเด็กอายุต่ำว่า 20 ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสูงขึ้น ผนึกพลังเยาวชน ร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นโดยไม่พร้อม องค์การอนามัยโลกระบุว่า 1 ใน 5