Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: อธิบดีกรมการแพทย์

1 รายการ หน้าที่1

  • แนะวิธีป้องกันงูกัดหน้าฝน

    กรมการแพทย์แนะช่วงเข้าฤดูฝน ควรระวังสัตว์ที่มีพิษชนิดต่างๆ โดยเฉพาะงู ที่อาศัยอยู่ตามสภาพแวดล้อมใกล้ตัว สำหรับงูพิษที่มีความสำคัญทางการแพทย์เพราะมีคนถูกกัดอยู่บ่อยๆ มี 7 ชนิด ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งูกะปะ งูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา งูสามเหลี่ยม และงูทับสมิงคลา งูพิษกัดจะมีรอยเขี้ยว 1-2 แผลเสมอ มีเลือดออกซึมๆ