Angthong Hospital

  • 035 615 111
  • 035 612 151

ป้ายกำกับ: อบอุ่น

2 รายการ หน้าที่1

  • อบอุ่นหน้าหนาวกับสมุนไพรพื้นบ้าน

    ในช่วงปลายปีอากาศในบ้านเราจะเริ่มเย็นขึ้นโดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศและบนที่สูงอากาศจะเย็นกว่าบริเวณอื่น อากาศที่เปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันเกิดการไม่สบายได้ง่าย โรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงที่อากาศเย็นคือไข้หวัด เนื่องมาเชื้อไวรัสต่างๆมีสภาพคงตัวและแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว
  • สร้างภูมิคุ้มกันต้านหนาว

    กรมอนามัย แนะในช่วงปลายฝนต้นหนาว เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด เพราะหากเกิดในช่วงหน้าหนาวอาจส่งผลกลายเป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมได้ในที่สุด สามารถสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า สามารถเลือกออกกำลังกาย