Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ลำไส้

3 รายการ หน้าที่1

 • ขมิ้นช่วยปราบมะเร็งลำไส้

  สารนั้นได้แก่ขมิ้นซึ่งเป็นส่วนผสมของแกงกะหรี่อย่างหนึ่ง เคยถูกกล่าวขวัญว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่าง ตลอดจนคนไข้โรคหลอดเลือดสมองและโรคสมองเสื่อมด้วย เคยพบในการศึกษาว่า มันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในห้องปฏิบัติการทดลอง และบัดนี้ได้มีการทดลองอยู่ในโรงพยาบาลเมืองเลสเตอร์หลายแห่ง
 • แนะวิธีปรับการกินแก้ท้องผูก

  ภาวะท้องผูกคืออาการไม่ใช่โรค แต่หมายถึงการที่ลำไส้ไม่สามารถขับถ่ายอุจจาระได้ง่ายและสม่ำเสมอ โดยมีความถี่ของการขับถ่ายอุจจาระน้อยกว่าทุก 3 วันหรือวันเว้น 2 วัน ร่วมกับการถ่ายก้อนอุจจาระที่มีลักษณะแข็ง บางคนที่มีท้องผูกอาจรู้สึกเจ็บปวดเวลาถ่ายอุจจาระ ภาวะนี้พบบ่อยในกลุ่มสตรีที่มีอายุสูงกว่า 65 ปี ผศ.นพ.ชัยเลิศ
 • กรดไหลย้อน 3 ระยะ กับการรักษา

  เคยพูดถึงโรคกรดไหลย้อนกันหลายเที่ยวหลายครา แต่ยังมีคนไข้เข้ามาไถ่ถามวิธีการรักษาอย่างสม่ำเสมอ หลายท่านมาถกเถียงว่า ไม่ได้เป็นโรคกรดไหลย้อน แต่เป็นโรคกระเพาะ โรคลำไส้แปรปรวน โรคท้องผูก บ้างก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจ โรคเครียด จึงได้มีโอกาสได้อธิบายเรื่องโรคกรดไหลย้อนในวันหนึ่งหลายๆ รอบ ขอรวบรวมการเดินทางของโรค