Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: ความเครียด

5 รายการ หน้าที่1

 • สูงวัยไม่ไร้ค่า

  ที่พบบ่อยคือโรคของหลอดเลือดเสื่อม เช่น หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ทำให้ถึงแก่กรรม โรคของหลอดเลือดสมองตีบตัน ทำให้เกิดความพิการ เช่น อัมพาต อัมพฤกษ์ และโรคสมองเสื่อม การเสื่อมของหลอดเลือด สามารถป้องกันเพื่อชะลอการเสื่อมได้ การจะให้มีสุขภาพกายแข็งแรงจะต้องปฏิบัติดังนี้ 2.1 การออกกำลังกาย
 • `ปวดหัว อาจไม่ธรรมดา` (ตอน 1)

  ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันผู้คนต่างหันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นครับ นั่นก็เพราะคนเราเริ่มมีอายุยืนมากขึ้น ซึ่งการจะใช้ชีวิตยืนยาวได้อย่างมีความสุขปัจจัยหนึ่งคือจะต้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งปวง และหนึ่งในโรคหรืออาการที่พบได้บ่อยที่สุด ซึ่งนำเราไปพบแพทย์
 • จิตแพทย์เผยวัยรุ่นร้อยละ 15-30 เครียด

  กรมสุขภาพจิต เผยพบวัยรุ่นมีปัญหาการเรียนมารับการปรึกษาร้อยละ 15-30 แนะ4 วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ แพทย์หญิงทิพาวรรณ บูรณสิน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นชำนาญการ ประจำสถาบันสุขภาพ จิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิตกล่าวว่า คลินิกสุขภาพจิตวัยรุ่นของสถาบัน พบวัยรุ่นมีปัญหาการเรียนมารับการปรึกษาร้อยละ 15-30 ถือว่ามากพอสมควร
 • กลวิธีการจัดการความเครียด

  การเผชิญความเครียด เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะปัจจุบันจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ทำให้หลายคนมีภาวะเครียดและมีการตอบสนองต่ออาการเครียดที่แตกต่างกันไป ผู้ที่มีการเผชิญกับความเครียดได้อย่างเหมาะสมจะสามารถแก้ไขปัญหาและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี
 • เช็คสมาร์ทโฟนบ่อย ความเครียดยิ่งเพิ่มขึ้น

  เช็คสมาร์ทโฟนบ่อย ความเครียดยิ่งเพิ่มขึ้น การกระทำที่ว่ามานี้ถือเป็นแหล่งเพาะบ่มความเครียดตัวฉกาจ ตามการเปิดเผยของนักวิจัยจากอังกฤษ ซึ่งไม่ใช่แค่ว่าเจ้านายคุณอีเมล์มาหาแล้วคุณรีบเช็คจากสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่รวมถึงการต้องคอยเช็คข้อความที่เพื่อนส่งมาหาตลอดทั้งวันอีกด้วย แปลว่าการได้รับข้อความบ่อยๆ