Angthong Hospital

 • 035 615 111
 • 035 612 151

ป้ายกำกับ: วันงดสูบบุหรี่

8 รายการ หน้าที่1

 • รู้ให้ทันโฆษณาชวนเชื่อ “บารากู่ไฟฟ้า”

  ‘บารากู่ไฟฟ้า’ สินค้าแปลกใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น และมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายบนโซเชียลมีเดีย พร้อมด้วยโฆษณาชวนเชื่อว่ามีไม่มีพิษภัย และลองได้ไม่เสพติด ข้อเท็จจริงจาก"สำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบ
 • "บุหรี่" ทำให้เกิดมะเร็ง 10 ชนิดอย่างไร

  การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุการเกิดมะเร็งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ในปี พ.ศ.2551 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 7.6 ล้านคน ในจำนวนนี้ 1,672,000 คน มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่หรือการใช้ยาสูบ นอกจากนี้ ร้อยละ 22 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากมะเร็งทั่วโลกมีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่หรือการใช้ยาสูบ ในปี พ.ศ. 2552 มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 76,238
 • 7 วิธีเลิกบุหรี่ให้เห็นผล

  เราทุกคนต่างรู้กันดีว่า โทษของการสูบบุหรี่ ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไร หากแต่ยังคงมีนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ราวกับว่า ไม่รักชีวิตของตนเอง บางคนมีเหตุผลในการสูบบุหรี่เพียงเพราะความเท่ จนในที่สุดก็ติดเป็นนิสัย ขณะที่บางคนอยากเลิกแต่ไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร บางคนลองเลิกดูแล้วแต่ก็ทำไม่ได้
 • เลิกบุหรี่ต้องอดทน

  เดินเข้าร้านสะดวกซื้อทีไร เห็นซองบุหรี่อยู่ที่ชั้นวางขายเห็นคำเตือนว่า "สูบบุหรี่แล้ว ถุงลมโป่งพองตาย" "มะเร็งช่องปาก มะเร็งกล่องเสียง" แถมมีภาพประกอบเป็นคุณลุงใส่ท่อช่วยหายใจ คนอ้าปากมีก้อนมะเร็งในปาก ต่าง ๆ นานา ชวนสงสัยทุกครั้งว่า แปะขนาดนี้แล้ว ยังมีคนซื้อกันอีกหรือ
 • บุหรี่ไฟฟ้า สินค้าขายฝันของคนอยาก เลิกบุหรี่

  “การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้” คือข้อความระบุขององค์การอนามัยโลก ที่ต้องการสร้างความตระหนักให้ประชากรโลกเล็งเห็นถึงโทษมหาศาลของบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพ นับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมา องค์การอนามัยโลกจึงกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น
 • ภยันตรายของการสูบบุหรี่ต่อสตรี

  เป็นที่ทราบอย่างแพร่หลายว่าการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถึงกระนั้น ร้อยละ 18.5 ของสตรีชาวอเมริกันยังคงสูบบุหรี่อย่างสม่ำเสมอ สตรีที่สูบบุหรี่นั้นส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 ถึง 44 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยเจริญพันธุ์ ที่น่าตระหนกไปกว่านั้นคือ ร้อยละ 12 ของสตรีชาวอเมริกันที่ตั้งครรภ์ยังคงสูบบุหรี่
 • การสูบบุหรี่ของวัยรุ่น

  การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในสังคมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่อัตราการสูบบุหรี่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่มักเริ่มต้นในช่วงที่เป็นวัยรุ่น วัยรุ่นที่เริ่มต้นสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุยังน้อยจะมีโอกาสกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ติดบุหรี่สูงและมีโอกาสเลิกสูบบุหรี่ได้ยาก จากการศึกษาวิจัย
 • หญิงสูบบุหรี่เป็นมะเร็งมากกว่าชาย

  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ที่พบว่าหญิงที่สูบบุหรี่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากกว่าชายที่สูบบุหรี่ถึงสองเท่า งานวิจัยดังกล่าวศึกษาเวชระเบียนของผู้ป่วยหกแสนราย พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ 4,000 ราย