คลินิกกัญชา

คลินิกกัญชา

วัน เวลา แพทย์
พฤหัสบดี ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 พญ.ทิพพาภรณ์ ศรีพล, พทป.นที อ้นดำ