กลุ่มงานทันตกรรม

ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลอ่างทอง ให้บริการทันตกรรมด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อ ตามมาตรฐาน Standard precaution บริการจัดการด้วยมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) และ Dental safety goals

การดูแลสุขภาพช่องปาก ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ในทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และผู้บริการ โดยอาศัยการทำงานร่วมกันในแต่ละสาขา และมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของทันตบุคลากรอยู่เสมอ

วันและเวลาที่เปิดบริการ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.30น. - 12.00น. และ 13.00น. - 16.30น.

วันศุกร์ เวลา08.30น.–12.00น.

คลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ

วันพุธ เวลา 16.30น. - 20.30น.

สาขาที่เปิดให้บริการ

ทันตกรรมทั่วไป

 • อุดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • ถอนฟัน

ทันตกรรมป้องกัน

 • เคลือบร่องฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์

รักษารากฟัน

 • รักษาฝันผุทะลุโพรงประสาท

รักษาโรคเหงือก

 • เหงือกอักเสบรุนแรงที่มีการละลายของกระดูก

เวชศาสตร์ช่องปาก

 • แผลในปาก
 • เนื้องอกในช่องปาก

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 • อุดฟัน
 • ครอบฟันเด็ก
 • รักษารากฟันเด็ก

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

 • แบบถอดได้
 • แบบติดแน่น

รักษาระบบบดเคี้ยว

 • ปวดข้อต่อขากรรไกร อ้าปากได้น้อย

ศัลยศาสตร์ช่องปาก และ แมกซิลไลเฟเชียล

 • อุบัติเหตุบริเวณช่องปากใบหน้า
 • ติดเชื้อบริเวณใบหน้า
 • เนื้องอกกระดูกขากรรไกร
 • แต่งกระดูก
 • ผ่าตัดฟันคุด

กลุ่มงานทันตกรรม

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
อังคาร 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
พุธ 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
16.30 - 20.30 แพทย์เวร
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
ศุกร์ 8.30 - 12.00 แพทย์เวร