คลินิกจิตเวช

คลินิกจิตเวชโรงพยาบาลอ่างทองได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่พ.ศ.2530 โดยในระยะเริ่มแรกยังไม่มีจิตแพทย์ประจำหน่วยงานจึงมีแต่พยาบาลจิตเวช 2 คน และเริ่มมีจิตแพทย์ให้บริการตรวจรักษาตั้งแต่ ปี 2549 เป็นต้นมา ให้บริการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยนอก และบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและสารเสพติดทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย ญาติ ประชาชน และหน่วยงานทั่วไป

ปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ เวลา 8.00น.–16.30น. ดังนี้

 1. งานตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทางจิตเวช
  • คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และอังคาร เวลา 8.00น.-12.00น.
  • คลินิกจิตเวชทั่วไป เปิดให้บริการทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เวลา 8.00น.–12.00น.
  • งานบริการให้คำปรึกษา (Counselling) แบบผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ
  • จิตบำบัด
 2. งานบำบัดรักษา ผู้ป่วยยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก
 3. งานให้บริการปรึกษาจิตเวชแบบผู้ป่วยใน ให้บริการสำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยในที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต/จิตเวช และยาเสพติด ร่วมกับปัญหาโรคทางกาย โดยมีระบบการค้นหา คัดกรองจากหอผู้ป่วยในและส่งต่อตามระบบ
 4. งานส่งเสริมป้องกันในชุมชน/โรงเรียนให้บริการส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช และยาเสพติดในชุมชนและโรงเรียน เขตรับผิดชอบร่วมกับเครือข่าย

บุคลากร กลุ่มงานจิตเวช มีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 6 คน ดังนี้

 • แพทย์ 1 คน
 • จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 1 คน
 • พยาบาลจิตเวช 3 คน
 • นักจิตวิทยา 1 คน
 • นักประชาสัมพันธ์ 1 คน

หมายเหตุ : ปัจจุบันเชิญจิตแพทย์ จากโรงพยาบาลปทุมธานี มาทำการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป ในทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 8.30น.–12.00น.

คลินิกจิตเวช

วัน เวลา แพทย์
พุธ 8.30 - 12.00 พญ.กรองแก้ว วิชิตนาค
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 พญ.กรองแก้ว วิชิตนาค