ตรวจโรคทั่วไป

ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 2 เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตามเวลาราชการ

โรค เป็นสภาวะผิดปกติของร่างกายหรือจิตใจของสิ่งมีชีวิตซึ่งทำให้การทำงานของร่างกายเสียไปหรืออาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต หรือภาวะการทำงานของร่างกายซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ตัวเอง ซึ่งจะแสดงออกมาเป็นอาการหรืออาการแสดงต่อโรคนั้นๆ

ตรวจโรคทั่วไป

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
16.00 - 20.30 แพทย์เวร
อังคาร 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
16.00 - 20.30 แพทย์เวร
พุธ 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
16.00 - 20.30 แพทย์เวร
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
16.00 - 20.30 แพทย์เวร
ศุกร์ 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
13.00 - 16.00 แพทย์เวร
16.00 - 20.30 แพทย์เวร