ศัลยกรรม

ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ให้บริการตรวจรักษาทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

แผนกศัลยกรรม

ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางเดินอาหาร โรคทางเดินปัสสาวะ มีก้อนบริเวณต่างๆ เช่น

  • ก้อนเต้านม
  • โรคมะเร็งเต้านม
  • ก้อนไขมันบริเวณต่างๆ
  • ต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย
  • ไส้เลื่อน
  • น้ำในไต
  • น้ำในถุงน้ำดี
  • โรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหาร
  • ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้น

ศัลยกรรม

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 นพ.ณรงค์ คันธกุลดุษฎี์
อังคาร 8.30 - 12.00 นพ.สุธีรพันธ์ จิตตานนท์
พุธ 8.30 - 12.00 พญ.วราพร พงศ์มรกต
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 นพ.อกนิษฐ์ นะรา
ศุกร์ 8.30 - 12.00 นพ.วชิรลักษณ์ ชโลกุล