กุมารเวชกรรม

ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ให้บริการตรวจรักษาทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 08.30น.-11.30น

การให้บริการของแผนก
  1. คลินิกพิเศษตรวจโรหอบหืด Asthma
  2. คลินิกพิเศษโรคทารัสซีเมีย (Thalassemia)
คลินิกหนูดี
  • ทุกวันพุธ เวลา 13.30น.-15.30น.

คลินิกสุขภาพเด็กดี ให้บริการฉีดวัคซีนตามอายุ

  • ทุกวันจันทร์ เวลา 13.30น.-15.30น. ให้บริการ ฉีดในกลุ่มเด็ก อายุ 2-6 เดือน
  • วันอังคาร เวลา 13.00น.-15.30น. ให้บริการ ฉีดในกลุ่มเด็ก อายุ 6 เดือน ขึ้นไป
กุมารเวชกรรม

กุมารเวชกรรม

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 พญ.อนัญญา วงศ์นพหิรัญ
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 นพ.ประทีป โอประเสริฐสวัสดิ์
ศุกร์ 8.30 - 12.00 พญ.ศิริสุดา อัญญะโพธิ์

คลินิกสุขภาพเด็กดี

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ เด็กอายุ1 ปี 13.00 - 15.00 แพทย์เวร
อังคาร เด็กอายุ 1-4 ปี 13.00 - 15.00 แพทย์เวร

คลินิกหนูดี

วัน เวลา แพทย์
พฤหัสบดี ที่ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 พญ.ศิริสุดา อัญญะโพธิ์