คลินิกโรคตาทั่วไป

คลินิกโรคตาทั่วไป

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 พญ.รณิดา
อังคาร (เฉพาะผู้ป่วยนัด) 13.00 - 16.00 พญ.บุษรัตน์
8.30 - 12.00 พญ.กอบกาญจน์
พุธ 8.30 - 12.00 พญ.รณิดา
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 พญ.บุษรัตน์
ศุกร์ 8.30 - 12.00 พญ.กอบกาญจน์