โรคตา

ตั้งอยู่บริเวณชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอ่างทอง เปิดให้บริการตรวจรักษาทุกวัน เวลา 08.00น.–12.00น.

ยกเว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ 035-615-111 ต่อ 151 และ 089–9019341

เวลาทำการผู้ป่วยใน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

โทรศัพท์ 035-615-111 ต่อ 239, 240 และ 089–9019326

การให้บริการของแผนก

 • ตรวจความสามารถในการมองเห็น
 • ตรวจวัดความดันตา
 • ตรวจตาด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยจักษุแพทย์ ได้แก่ การตรวจตาส่วนหน้า เยื่อบุตา กระจกตา ม่านตา ช่องว่างลูกตา เลนส์ตา และการตรวจดวงตาส่วนเหลือ (จอรับภาพ จอประสาทตา)
 • การตรวจตาบอดสี ความสมดุลของกล้ามเนื้อ ตาเข ตาเหล่
 • การถ่ายภาพจอประสาทตา
 • การวัดสายตาเพื่อประกอบแว่น
 • การรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ ได้แก่ สลายถุงเยื้อหุ้มเลนส์ เช็ดถูน้ำในลูกตา เบาหวานขึ้นจอตา
ต้อกระจก :

บริการตรวจรักษาและสลายต้อกระจกเพื่อรักษาโรคต้อกระจก ซึ้งเป็นภาวการณ์ขุ่นมัวของแก้วตา (เลนส์ตา) ทำให้ไม่สามารถรวมภาพที่จอประสาทตาได้ การมองเห็นจึงพร่ามัวเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าแต่ไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆ ส่วนใหญ่พบในผู้สูงวัย

วิธีการรักษาด้วยเครื่องอุลตร้าซาวด์

แพทย์จะเจาะช่องเล็กๆ ที่ผนังตาขาว เพื่อสอดเครื่องมือสลายต้อ ปล่อยคลื่นอุลตร้าซาวด์สลายต้อจนหมด แล้วดูดออก จากนั้นใส่เลนส์แก้วตาเทียม ที่มีอายุการใช้งานตลอดชีพ เข้าไปแทนที่ แผลจะเล็กมากและสมานได้เอง โดยไม่ต้องเย็บแผล ผู้ป่วยพักฟื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 2 วัน

ต้อหิน

บริการรักษาปัญหาของความดันสูงในดวงตา ที่เกิดจากความผิดปกติในการสร้างน้ำหล่อเลี้ยงภายในลูกตาและระบายน้ำออกจากตา

การบริการประกอบด้วย
 • การตรวจวินิจฉัย
 • การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของโรค
 • การรักษาด้วย ยา, เลเซอร์ และการผ่าตัด หรือใช้ยา Mitomycin ร่วมกับการผ่าตัดระบายน้ำภายในลูกตาอย่างครบวงจร เพื่อช่วยไม่ให้เกิดอันตรายต่อประสาทตาและยับยั้งการสูญเสียการมองเห็น
วิธีการรักษาต้อหิน
 • การใช้ยา ซึ่งมีทั้งยาหยอดและรับประทาน ตัวยาจะออกฤทธิ์ลดความดันลูกตา โดยลดการสร้างของเหลว (Aqueous) ในด้านหน้าของลูกตา หรือช่วยเพิ่มการถ่ายเทของเหลวนี้ออกจากตา หัวใจสำคัญอยู่ที่การใช้ยาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อควบคุมความดันของลูกตา อย่างต่อเนื่อง ไม่ให้ไปทำลายขั้วประสาทตาและลานสายตา ซึ่งรวมถึงการมองเห็น
 • การใช้อาร์กอนเลเซอร์ ซึงเป็นเลเซอร์พลังงานสูง ฉายไปที่บริเวณของช่องด้านหน้าของลูกตา เพื่อเปิดให้ของเหลวในลูกตาลดลงได้
 • การผ่าตัด เป็นการผ่าตัดเปิดทางให้ของเหลว (Aqueous) ไหลออกจากตาได้สะดวก ซึ่งมักทำกันในผู้ป่วยที่ไม่สามารถใช้วิธีอื่นๆ รักษาได้

โรคตา

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 แพทย์เวร
อังคาร 8.30 - 12.00 นพ.สมพงษ์ ภาสอาจ
พุธ 8.30 - 12.00 พญ.กอบกาญจน์ ธงทอง
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 พญ.บุษรัตน์ สุลีสถิร
ศุกร์ 8.30 - 12.00 พญ.กอบกาญจน์ ธงทอง

คลินิเลเซอร์

วัน เวลา แพทย์
อังคาร ที่ 2,4 ของเดือน 13.00 - 16.00 แพทย์เวร