โรคผิวหนัง

โรคผิวหนัง

ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 09.00น.-12.00น.

แพทย์ประจำโรคผิวหนัง

แพทย์ อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี (เฉพาะทาง) แผนกตรวจโรคทั่วไป

Carboxytherapy :

  • การลดน้ำหนักเฉพาะที่ เป็นการลดน้ำหนักโดยฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เฉพาะที่

ค่าบริการ : ใช้สิทธิในแต่ละสิทธิ

บริการห้องฉายแสงอาทิตย์เทียม UVB UVA

การให้บริการ

  • โรคสเก็ดเงิน, ด่างขาว, สีผิวผิดปกติ
  • ไฝ, หูด
  • สลายถุงใต้ตาด้วยเลเซอร์ (วันจันทร์ ช่วงบ่าย/ตามแพทย์นัด)
  • ฉายแสง (วันจันทร์ -วันศุกร์)

โรคผิวหนัง

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 นพ.อุดมศักดิ์ วงศ์ปารมี