คลินิกปลูกคิด

คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่นให้บริการตรวจและวินิจฉัย ปัญหาด้านพฤติกรรม ปัญหาด้านจิตใจ รวมทั้งปัญหาการควบคุมอารมณ์ ในเด็กเพื่อพัฒนาการที่ดี โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยา ครูการศึกษาพิเศษ (ในอนาคต)

การให้บริการของแผนก

  1. ตรวจรักษาปัญหา พฤติกรรม อารมณ์ ของเด็ก และวัยรุ่น
  2. รับปรึกษาปัญหาพฤติกรรม อารมณ์ ของเด็ก และวัยรุ่น
  3. รับปรึกษาปัญหาการเรียนในเด็ก และวัยรุ่น

บุคลากร

  • จิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น 1 คน
  • พยาบาลจิตเวช 3 คน
  • นักจิตวิทยา 1 คน
  • นักประชาสัมพันธ์ 1 คน

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ผู้ป่วยเก่า

วันอังคาร เวลา 08.30 น. – 11.00 น. ผู้ป่วยรายใหม่

ข้อแนะนำ/เพิ่มเติม

โทรศัพท์นัดหมาย (เพื่อลดการรอคอย)

คลินิกปลูกคิด

วัน เวลา แพทย์
จันทร์ 8.30 - 12.00 พญ.ยศพิมล จรัสวิมล
อังคาร 8.30 - 12.00 พญ.ยศพิมล จรัสวิมล