โรคหู คอ จมูก

โรคหู คอ จมูก

แผนกหู คอ จมูก (โสต นาสิกวิทยา) ตั้งอยู่บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ พุธและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.

การให้บริการของแผนก
  • ตรวจบริการรักษาโรคทางหู คอ จมูกทั่วไป
  • ตรวจวัดการได้ยินของผู้ใหญ่และทารกแรกเกิด
  • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
  • บริการใส่เครื่องช่วยฟัง
  • ตรวจและรักษาโรคนอนกรน
บุคลากรทางการแพทย์
  • นายแพทย์กัมพล แก้วจุมพฏ (แพทย์ชำนาญการ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา)

โรคหู คอ จมูก

วัน เวลา แพทย์
อังคาร 8.30 - 12.00 นพ.กัมพล แก้วจุมพฏ
ศุกร์ 8.30 - 12.00 นพ.กัมพล แก้วจุมพฏ