คลินิกโรคหัวใจ

ให้บริการเดือนละ 2 ครั้ง

โรคหัวใจขาดเลือด : คัดกรองจากผู้ที่มีอาการ

หัวใจขาดเลือดคืออะไร

โรคหัวใจขาดเลือด คือภาวะที่หัวใจได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่พอ อาจเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง แต่ที่พบบ่อยที่สุดเกิดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หลอดเลือดหัวใจตีบคือ ภาวะที่หลอดเลือดนำเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบตันขึ้น เช่น จากภาวะหลอดเลือดแข็ง ภาวะหลอดเลือดแข็งมักพบในคนอายุมาก เนื่องจากมีไขมันและหินปูนไปจับ

อาการที่แสดงถึงโรคหัวใจขาดเลือดของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป เช่น

  • เจ็บ ปวด หรือรู้สึกไม่สบาย
  • แน่นท้อง
  • เป็นตะคริว
  • ชา
  • หายใจลำบากจุกเสียด
  • แน่นหน้าอก
  • ร้อน
  • เหงื่อแตก
  • วิงเวียนศีรษะ

อาการดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในบริเวณหน้าอก ไหล่ หลังส่วนบน แขน คอ ในลำคอ หรือกราม เป็นต้น และอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รู้สึกเครียด ขณะที่ใช้แรงมากในการทำกิจกรรม หรือหลังมื้ออาหารหนักๆ อย่าละเลยโรคหัวใจขาดเลือด การพักผ่อนและการรักษาด้วยยาเป็นวิธีที่ช่วยลดอาการหัวใจขาดเลือดอย่างได้ผล

คลินิกโรคหัวใจ(MI)

วัน เวลา แพทย์
อังคาร ที่ 1 ของเดือน 8.30 - 12.00 แพทย์จาก รพ.ราชธานี
จันทร์ ที่ 3 ของเดือน 8.30 - 12.00 แพทย์จาก รพ.ภัทร ธนบุรี
ศุกร์ ที่ 2 ของเดือน 8.30 - 12.00 แพทย์จาก รพ.พระนั่งเกล้า

คลินิกโรคหัวใจ,ความดันโลหิตสูง

วัน เวลา แพทย์
อังคาร 8.30 - 12.00 นพ.สมชาย สุทธิพงศ์เกียรติ