คลินิกผู้สูงอายุ

คลินิกผู้สูงอายุ

วัน เวลา แพทย์
พุธ ที่ 1 และ 3 ของเดือน 13.00 - 16.00 พญ.ชลธิชา