คลินิกสุขภาพ

คลินิกสุขภาพ

วัน เวลา แพทย์
อังคาร ที่ 1 และ 3 ของเดือน 8.30 - 12.00 นพ.ชัยวัฒน์ พงษ์แก้ว, พญ.ชนัสนันท์ ภาวนะวิเชียร