คลินิกข้อเข่าเสื่อมและปวดหลังเรื้อรัง

คลินิกข้อเข่าเสื่อมและปวดหลังเรื้อรัง

วัน เวลา แพทย์
อังคาร 8.30 - 12.00 พทป.นที อ้นดำ
พฤหัสบดี 08.30 - 12.00 พทป.นที อ้นดำ