คลินิกวัณโรค

คลินิกวัณโรค

วัน เวลา แพทย์
พฤหัสบดี 8.30 - 12.00 นพ.ภาษิต ศิลประเสริฐ